Sprawozdania merytoryczne

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2016 R.

STYCZEŃ 2016 r.

04.01.2016 r.narodziny idei Teatru z udziałem osób niepełnosprawnych. Pomysł zainicjowany przez Aleksandrę Suskę – osobę niepełnosprawną, ale z ogromnymi pokładami energii.

11.01.2016 r.Warsztaty teatralno –emisyjne dla grupy studentów z Ukrainy w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód- SIEW

20.01.2016 r.złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego pn: „Inspiracja Żeromskim – III Edycja” i Promocja regionu poprzez udział w przeglądach, festiwalach i konkursach.

25-28.01.2016 r.warsztaty teatralne w Ośrodku Metodystów w Kielcach

27.01.2015 r. – IV Kieleckie Reminiscencje Teatralne – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – czytanie performatywne tekstu Bogdana Bartnikowskiego – „Dzieciństwo w pasiakach”. Wstęp wolny.

31.01.2016 r. – prezentacja spektaklu II części „Dziadów” A. Mickiewicza w Synagodze w Chmielniku.

LUTY 2016 r.

03.02.2016 r.złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego – pn: „Warsztaty tańca nowoczesnego i ludowego”

04.02.2016 r. – spotkanie członków Świętokrzyskiej Sieci Współpracy. Plany na 2016 r.

12.02.2016 r. – prezentacja spektaklu pn: „Dziady” w Gimnazjum w Wolicy dla uczniów i mieszkańców gminy. Wstęp wolny.

18.02.2016 r. – udział w spotkaniu w gimnazjum w Oblęgorku pn: „Walentynki ” – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu aktorów Teatru Zbożowego prowadzonego przez Fundację Studio TM

MARZEC 2016 r.

12.03.2016 r. głośne czytanie w muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach – tematem przewodnim było osierocenie dzieci. Prezes Fundacji czytała „Króla Maciusia I” – J.Korczaka

13.03.2016 r. – premiera spektaklu „Goplana ” – zwiastun spektaklu wg. Juliusza Słowackiego pt: „Balladyna” .

15.03.2016 r. – warsztaty teatralne metodą dramartyzmu dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach w ramach Festiwalu Filmów Uczniowskich „NieZwykły Śniadek”. Fundacja Studio TM objęła Patronatem Honorowym i mecenatem artystycznym w/w Festiwal i ufundowała Nagrody dla Trzech Laureatów..(Patronatem Honorowym w/w wydarzenie objęła również Dyrektor Festiwalu Filmów NieZwykłych Pani Katarzyna Kubacka-Seweryn wpisując je w cykl imprez festiwalowych)

15.03.2016 r.– wizyta studyjna w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Buska w Busku-Zdroju w ramach spotkań członków Świętokrzyskiej Sieci Współpracy. Zapoznanie się z zakresem działalności Stowarzyszenia i nawiązanie ściślejszej współpracy między stowarzyszeniami.

16.03.2016 r.złożenie oferty projektowej do Stowarzyszenia Twórczego „ ę”-„Seniorzy w Akcji”

20.03.2016 r. – udział w imprezie pn: ”Wielkanocne spotkanie z Teatrem” w Chęcinach. Premiera spektaklu pn: ”Nuda. Wielka nuda”. Jarmark Wielkanocnych ozdób i potraw.

21.03.2016r. – udział w Jury Festiwalu Filmów Uczniowskich „NieZwykły Śniadek” w II L.O im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Fundacja Studio TM objęła Patronatem Honorowym i mecenatem artystycznym w/w Festiwal i ufundowała Nagrody dla Trzech Laureatów..(Patronatem Honorowym w/w wydarzenie objęła również Dyrektor Festiwalu Filmów NieZwykłych Pani Katarzyna Kubacka-Seweryn wpisując je w cykl imprez festiwalowych).

22.03.2016r. – wspólne wyjście do teatru na czytanie per formatywne sztuki Emanuelle Delle Piane pt: „Człek”

26.03.2016 r. – spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych i 54 Międzynarodowego Dnia Teatru. Poczęstunek i czytanie per formatywne „Kaskaderów Literatury”.

KWIECIEŃ 2016 r.

01.04.2016 r. – złożenie wniosku projektowego do TESCO – Fundacja Dzieciom pn: „Teatr Zbożowy”

04.04.2016 r. – złożenie wniosku do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w zawodzie Animatora Kultury.

08-09.04.2016r. – realizacja teledysku pn: Choreografia taneczna

09.04.2016 r. – warsztaty taneczne Hip-Hopowe. Wstęp wolny.

11.04.2016 r. – warsztaty teatralne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w ramach projektu Bezpieczna + . I warsztat: „Koncentracja i zmysły – elementarne zadania aktorskie”

11.04.2016 r. – udział w Jury VI Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Chęcinach.

14.04.2016 r. – warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach inicjatywy pn: „Teatr mały –teatr duży. Warsztaty teatralne dla młodzieży” – I warsztat pt: „Koncentracja i zmysły – elementarne zadania aktorskie”. Warsztaty odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie (realizowane w związku z uzyskaną mikrodotacją z projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw . Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów ”. (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój- SIR)

15.04.2016 r. złożenie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2016 (ASOS) pn: ”Młodzi Seniorzy”

19.04.2016 r. – zgłoszenie spektaklu „Koniec Świata” na 9 OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE TEATRÓW POSZUKUJĄCYCH O NAGRODĘ IM. TADEUSZA KANTORA ” w Wielopolu Skrzyńskim ( ADRES:1 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku , 39-110 Wielopole Skrzyńskie 202).

21.04.2016 r. – złożenie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego SOF-5 o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit ZA 2015 R.

21.04.2016 r. – warsztaty teatralne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w ramach projektu Bezpieczna + . II warsztat: „Mowa i wyobraźnia – elementarne zadania aktorskie. Elokwencja ciała w przestrzeni – ćwiczenia.” Integracja osób słyszących z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi– ćwiczenia aktorskie integrujące w działaniu scenicznym.

22.04.2016 r. – udział w konferencji inaugurującej projekt pn: „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

22.04.2016 r. warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach inicjatywy pn: „Teatr mały –teatr duży. Warsztaty teatralne dla młodzieży” – II warsztat pt: „Mowa i wyobraźnia – elementarne zadania aktorskie. Elokwencja ciała w przestrzeni – ćwiczenia”. Warsztaty odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie (realizowane w związku z uzyskaną mikrodotacją z projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw . Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów ”. (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój- SIR)

25.04.2016r. Konferencja Studyjna w ramach Świętokrzyskiej Sieci Współpracy w hotelu „Odyssey” w Kielcach. Prezentacja członka wspierającego „Wenta” i prezentacja stowarzyszenia ‘‘Survival”.

26.04.2016 r. – Udział w Jury I Przeglądu Teatrów Amatorskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ufundowanie Nagrody dla Najlepszej Aktorki – Agnieszki Urban za rolę Czarnej Mańki w spektaklu „Bazar, Honor, Ojczyzna” z Teatru PaniKaa z Młodzieżowego Teatru w Zabrzu.

29.04.2016 r. – złożenie wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al.IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w I konursie na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Projekt pn; „Animator czasu wolnego”. Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych.

29.04.2016 r. warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach inicjatywy pn: „Teatr mały –teatr duży. Warsztaty teatralne dla młodzieży” – III warsztat pt: „Emocje i intelekt. Elokwencja ciała w przestrzeni – elementarne zadania aktorskie. Elokwencja ciała w przestrzeni – ćwiczenia i etiudy pn”Legenda” ”. Warsztaty odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie (realizowane w związku z uzyskaną mikrodotacją z projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw . Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów ”. (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój- SIR).

30.04.2016 r. – udział w rozpoczęciu sezonu turystycznego w Chęcinach. Prezentacja spektaklu pn; „Królewskie Miasto” na rynku chęcińskim oraz udzielenie wywiadu telewizyjnego dla TVP Regionalna.

MAJ 2016 r.

03.05.2016 r. – premierowa prezentacja spektaklu z okazji 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt: ”Poselstwo” na Rynku w Chęcinach.

04.05.2016 r. warsztaty teatralne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w ramach projektu Bezpieczna + . III warsztat: „Emocje i intelekt – elementarne zadania aktorskie. Teatr formy – ćwiczenia.” Integracja osób słyszących z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi– ćwiczenia aktorskie w animacji formą, integrujące w działaniu scenicznym. Przygotowanie i udostępnienie nagłośnienia, scenografii, kostiumów. Pomoc i obsługa wolontariusza.

06.05.016 r. warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach inicjatywy pn: „Teatr mały –teatr duży. Warsztaty teatralne dla młodzieży” – IV warsztat pt: „Fizyczność i wiara w siebie. Elokwencja ciała w przestrzeni – elementarne zadania aktorskie. Elokwencja ciała w przestrzeni – ćwiczenia i etiudy pn”Kocioł”, „Człowiek człowiekowi wilkiem ”, „W weronie.”, ”Skrętacze”. Warsztaty odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie (realizowane w związku z uzyskaną mikrodotacją z projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw . Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów ”. (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój- SIR).

09.05.2016 r. – warsztaty teatralne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w ramach projektu Bezpieczna + . IV warsztat: „Fizyczność i wiara w siebie – elementarne zadania aktorskie. Synkrezja ćwiczeń i gier dramowych.” Integracja osób słyszących z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi– ćwiczenia aktorskie w animacji formą, integrujące w działaniu scenicznym. Przygotowanie i udostępnienie nagłośnienia, scenografii, kostiumów. Pomoc i obsługa wolontariusza.

13.05.2016 r. – warsztaty teatralne dla młodzieży w ramach inicjatywy pn: „Teatr mały –teatr duży. Warsztaty teatralne dla młodzieży” – V warsztat pt: „Energia życiow i konsekwencja” Elokwencja ciała w przestrzeni – ćwiczenia i etiudy pn: ”Puzzle”, „Sabat”, „Przemijanie”. Warsztaty odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie (realizowane w związku z uzyskaną mikrodotacją z projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw . Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów ”. (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój- SIR).

19.05.2016 r. – warsztaty w Ośrodku dla Niedosłyszących w Kielcach – etiuda „Przyjaźń”. Wykonanie lalek i reżyseria etiudy.

20.05.2016 r. – udział w trzydniowych obchodach z okazji XXIV Zlotu Szkół im. Henryka Sienkiewicza. Impreza odbywała się w Oblęgorku, Kielcach i Chęcinach. Happeningi, performance, parada uliczna , koncert- i uroczysty bankiet.

20.05.2016 r. – złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego. Oferta na konkurs zamknięty nr: RPSW.08.03.04-IŻ-.00-26-039/16.Poddziałanie 8.3.4 RPOWŚ. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. Tytuł projektu – „Oblęgorska Akademia Nauki”

23.05.2016 r.Gala finałowawarsztatów teatralnych dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w ramach projektu Bezpieczna + .V warsztat: „Energia życiowa i konsekwencja – Etiudy elementarne zadania aktorskie. Synkrezja ćwiczeń i gier dramowych.” Integracja osób słyszących z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi– prezentacje aktorskie w animacji formą, integrujące w działaniu scenicznym. Publiczna prezentacja etiud grupowych i indywidualnych. Przygotowanie i udostępnienie nagłośnienia, oświetlenia, scenografii, kostiumów. Pomoc i obsługa wolontariusza.

27,28,29. 05.2016 r. udział Teatru Zbożowego w IX Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora- „Wielopole 2016”

29.05.2016 r. udział w Jarmarku Świętokrzyskim na św. Krzyżu. Prezentacja spektaklu pn: ”Królewskie Miasto”

30.05.2016 r. – udział w Konferencji dotyczącej tematu Ekonomii Społecznej dla Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 204-2020. (Tematy: 1.Co musimy wiedzieć, aby efektywnie wspierać ekonomię społeczną i rozwijać nasz region?. 2.Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej.3. Panel ekspertów.)

31.05.2016 r.udział w konferencji na temat powstania Rady Pożytku Publicznego w Kielcach

CZERWIEC 2016 r.

01.06.2016 r.Przygotowanie słodkich warsztatów z okazji Dnia Dziecka.

05.06.2016 r. – próba i prezentacja spektaklu „Dies Irae czyli koniec świata” podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej pn: „Tryptyk Żydowski” w Chęcinach.

10.06.2016 r. – Spotkanie Dwóch Teatrów: Teatru Zbożowego i Teatru Pawłowa. Warsztaty tańca ludowego i hip-hopu. Spektakl ”Koniec Świata” w wykonaniu Teatru Zbożowego i Spektaklu „Mój przyjaciel Szkot” w wykonaniu Teatru z Pawłowa. Lekcja teatralna oraz warsztaty aktorskie. Uroczysty poczęstunek.

18.06.2016 r. – warsztaty teatralne dla młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Zbludowicach. Elementarne zadania aktorskie prowadzone metodą dramartyzmu.

18.06.2016 r. – prezentacja spektaklu „Koniec Świata czyli satyra na Wszechświat” podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Chmielniku

19.06.2016 r. – Prezentacja spektaklu „Koniec Świata czyli satyra na wszechświat” podczas drugiego dnia Festiwalu Kultury Żydowskiej w Chmielniku.

21.06.2016 r. – Premiera „Eliksiru” – w wykonaniu Teatru Studyjnego – Fundacja Studio TM objęła w/w Teatr mecenatem artystycznym.

24.06.2016 r. – Uroczyste wręczenie nagrody dla fundacji Studio TM w postaciu czeku o wartości 5000 zł. Fundacja Studio TM została Laureatem ogólnopolskiego projektu realizowanego przez „ TESCO” – Fundacja Dzieciom.Fundacja Studio TM jest autorem projektu „Teatr Zbożowy”, który został nagrodzony.

25-26.06.2016 r. – uczestnictwo w warsztatach związanych z projektem pn: „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

29.06.2016 r. zakończenie sezonu teatralnego, prezentacja indywidualnych etiud, wręczenie dyplomów uczestnictwa w warsztatach i produkcjach „Teatru Grodzkiego ”

30.06.2016 r. – uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu świetlica socjoterapeutyczna „Alternatywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0003/15-00.

Umowa zawarta w Kielcach w dniu 30.06.2016r. pomiędzy Województwem Świetokrzyskim, z siedzibą w Kielcach , reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 20120.

30.06.2016 r. podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pt: „Animator czasu wolnego”. Umowa zawarta między Województwem Świętokrzyskim, a Fundacją Studio TM. Umowa została zawarta na podstawie Uchwały Nr 1494/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie podziału środków PFRON w 2016 r. w ramach ogłoszonego I konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Umowa Nr 83/R//16 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu 30.06.2016 r. w Kielcach.

LIPIEC 2016 r.

02-03.07.2016 r.uczestnictwo w warsztatach związanych z projektem pn: „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

04.07.2016 r. – objęcie mecenatem artystycznym grupy filmowej składającej się z uczniów L.O im. J.Śniadeckiego. Ustalenie planu pracy , przeprowadzenie prób i nagrań do autorskiego filmu uczniów. Tytuł roboczy filmu „Alicja”, autor scenariusza Paulina Michta

08.07.2016 r.złożenie wniosku pn: ”Janko Muzykant Modern ” do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w ramach projektu pn: „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej” realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

13.07.2016 r. TEATR GRODZKI PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ STUDIO TM WYRÓŻNIONY !!!!

Kapituła wyłoniła najlepszych artystów. Wyłoniliśmy laureatów Dorocznej Nagrody Starosty Kieleckiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury za 2016 rok.

– Wyróżnienia przyznawane są od 2001 r. przez samorząd powiatu kieleckiego tym, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju ruchu artystycznego w naszej malej ojczyźnie – mówi Michał Godowski, starosta kielecki.

Nagrody kulturalne dla twórców z powiatu kieleckiego za 2016 roku zostaną wręczone w trakcie Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów, który odbędzie się 7 sierpnia w Chmielniku.

14.07.2016 r.- uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym pt: „Dać drugą szansę – możliwości tworzenia projektów ze sfery włączenia społecznego w konkursach ogłaszanych w III i IV kw.2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”

SIERPIEŃ 2016 r.

06.08.2016 r. – nocne zwiedzanie Chęcin. Prezentacja piosenek żydowskich pod Synagogą w Chęcinach w wykonaniu Karoliny Saługi

07.08.2016 r. – wręczenie Dorocznej Nagrody Starosty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury dla Teatru Grodzkiego „Pod Basztami” za wkład w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i inspirowanie działań na rzecz promocji kultury Powiatu Kieleckiego. Fundacja Studio TM prowadzi Teatr Grodzki „Pod Basztami” w Chęcinach.

12.08.2016 r. – Złożenie oferty na konkurs. Tytuł Projektu: „Świetlica nad Żarnówką” Oferta nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047j/16 . Poddziałanie 9.2.1 RPOWŚ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

( Projekt na świetlicę środowiskową w Majkowie.)

WRZESIEŃ 2016 r.

01.09.2016 r. – złożenie wniosku do PFRON-u „Festiwal Teatru Niemego”

02.-04.09.2016 r. – udział Teatru Zbożowego w VI Festiwalu Teatralnym „na dziedzińcu” w Jarosławiu.

13.09.2016 r. – Zgłoszenie Synagogi Chmielnickiej do konkursu Polin

15.09.2016 r. – Uczestnictwo w spotkaniu organizowanym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki NT: „Konkursu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

PAŹDZIERNIK 2016 r.

30.09.-01.10.2016 r.udział w Konferencji w Wólce Milanowskiej organizowanej w ramach projektu Świetokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej organizowanej przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dofinansowane z e środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

02.10.2016 r. – Zgłoszenie referatu na konferencję Teatralną organizowaną przez Teatr „Kubuś” i „Zachętę ” pn: „Teatr Zbożowy”

06.10.2016 r. – spotkanie projektowe w Kapkazach w ramach realizacji projektu Janko Muzykant Modern dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

21.10.2016 r. – przeprowadzenie warsztatów teatralno- ruchowych w ramach festiwalu Mono-Duo Dramy w Mielcu.

28.10.2016 r. – Finał projektu „Janko Muzykant Modern” realizowanego przez Fundację Studio TM, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 . Publiczna prezentacja finału „Janko Muzykant Modern” odbyła się na Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury przy pełnej widowni.

29-31.10.2016 r. – finał projektu „Animator Czasu Wolnego” realizowanego przez Fundację Studio TM dofinansowanego ze środków PFRON -u

LISTOPAD 2016 r.

4-5.11.2016 r. udział w Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Sztuka Edukacji – Nowocześni Edukatorzy- Pasjonaci z Wizją ”- współorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , zachętę, Teatr Kubuś i Wzgórze Zamkowe.

5-6.11.2016 r.udział w Konferencji w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie pn; „Pedagogika Teatru. Kierunki, Refleksje, Perspektywy.”

15.11.2016 r. – prezentacja publiczna spektaklu „Koniec świata czyli satyra na Wszechświat” w Daleszycach.

25-26.11.2016 r.Festiwal Teatru Niemego w Galerii Echo w Kielcach współfinansowanego ze środków PFRON-u.

28.11.2016 r. – udział w jury konkursu związanego z Henrykiem Sienkiewiczem w Liceum Katolickim im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach.

GRUDZIEŃ 2016 r.

1-2.12.2016 r.udział w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej.w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Udział w Dwudniowej Konferencji „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna.”

08.12.2016 r.wykład dla studentów Uniwersytetu III Wieku w Chęcinach na temat Teatru i Aktorstwa.

11.12.2016 r. – obowiązki Jurora w Konkursie „Mam talent” w Chęcinach.

19.12.2016 r.Uroczysta wigilia Teatru Zbożowego zorganizowana dla Aktorów, Rodziców i zaproszonych Gości.

20.12.2016 r. Uroczysta wigilia na Świetlicy „Alternatywa” dla uczestników, Rodziców, zaproszonych Gości i personelu.


Prezes Fundacji Studio TM

Dorota Anyż

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2015 R.

STYCZEŃ 2015 r.

11.01.2015 r.Warsztaty teatralno – emisyjne dla grupy studentów z Ukrainy w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód- SIEW

20.01.2015 r. złożenie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego pn: „Inspiracja Żeromskim – III Edycja” i Promocja regionu poprzez udział w przeglądach, festiwalach i konkursach.

25-28.01.2015 r.warsztaty teatralne w Ośrodku Metodystów w Kielcach

27.01.2015 r. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – czytanie performatywne tekstu Bogdana Bartnikowskiego – „Dzieciństwo w pasiakach”. Wstęp wolny.

31.01.2015 r. prezentacja spektaklu II części „Dziadów” a. Mickiewicza w Synagodze Chmielniku.

LUTY 2015 r.-

08.02.2015 r.złożenie wniosku do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w „Otwartym Konkursie Ofert” na „Aktywizację osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin”

10.02.2015 r.objęcie mecenatem artystycznym młodzieżowego teatru „Lazzi”.

MARZEC 2015 r.

13.03.2015 r. – przystąpienie do Sieci „Synergia”

16.03.2015 r.złożenie oferty projektowej do Stowarzyszenia Twórczego „ ę”- „Seniorzy w Akcji”

18.03.2015r.przystąpienie do Związku Stowarzyszeń „Świętokrzyska Sieć Współpracy” . Pan Artur Anyż – pełniący w Fundacji Studio TM funkcję Sekretarza został wybrany na V-ce prezesa ŚSW.

20.03.2015r. – udział w Jury Międzyszkolnego Konkursu Teatralnego w Szkole Podstawowej w Leszczynach.

23.03.2015r. – złożenie oferty do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego pn: „Lato w Teatrze”

25.03.2015 r. – złożenie oferty projektowej do Urzędu Miasta pn: „Teatr Zbożowy”

26.03.2015 r. – podsumowanie projektu Nauka Moją Szansą w Szkole Podstawowej w Majkowie – Uroczysta Gala – prezentacja etiud teatralnych, premiera spektaklu teatralnego pn: „Skrzydełka ”- wręczenie Dyplomów .

29.03.2016 r. – udział w charytatywnej akcji „Świątecznego Malowania Jajek”i aukcji w Galerii Echo.

KWIECIEŃ 2015

04.02.2015 r. – pokaz premierowy filmu realizowanego przez Dorotę Kosierkiewicz pt: „Kazania w podróży” . Fabularyzowany dokument zrealizowany został dla TVP Historia. Film powstał na okoliczność ekspozycji oryginalnych Kazań Świętokrzyskich w klasztorze ojców Oblatów na Świętym Krzyżu. W filmie zostałwykorzystany spektakl przygotowany przez Fundację Studio TM pt: „Kazania Świętokrzyskie” w reżyserii Doroty Anyż, scenografii Artura Anyża w wykonaniu aktorów Teatru Zbożowego(prowadzonego przez Fundację Studio TM).

MAJ 2015

17.05.2015 r.premiera spektaklu pt: „Królewskie Miasto” podczas Jarmarku Świętokrzyskiego na Świętym Krzyżu.

28-31.05.2015 r.udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” w Świdniku.

CZERWIEC 2015

01.06.2015 r. złożenie projektu do MKiDN –„Kultura dostępna”- pt: „Kultura i Ja”.

05.06.2015 r. – warsztaty teatralne pn: „Teatr w Szkole” dla studentów języka polskiego z Ukrainy.

13.06.2015 r. – premiera na spektaklu pt: „Rodzina Zastępcza”. Wstęp wolny.

21.06.2015 r. – pokaz plenerowego spektaklu „Królewskie Miasto”na Rynku w Chęcinach.

LIPIEC 2015 r.

01.07-14.07.2015 r. w godz. od 16.00 do 19.00 udział w warsztatach teatralnych w Szewcach w ramach projektu „Wakacje z Teatrem”. Wstęp wolny.

02.07.2015 r. warsztaty teatralne oraz emisja głosu dla grupy ukraińskiej – uczestników Letniej Szkoły Języka Polskiego w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód- SIEW.

10.07.2015 r.warsztaty Teatralne w Ośrodku w Piekoszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”.

12.06.-16.07.2015 r.udział w projekcie międzynarodowym pn. „Evanescence” realizowanym przez Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte w ramach projektu Erasmus+.

16.07.2015 r.finał projektu „Evanescence” – prezentacja wspólnego spektaklu uczestników z sześciu krajów pn. „Przemijanie” i podsumowanie projektu.

WRZESIEŃ 2015 r.

13.09.2015 r.złożenie wniosku do Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza o dofinansowanie projektu pn: „ Zarażanie Teatrem”.

27.09.2015 r.prezentacja happeningu na rynku w Chęcinach pt: „Git A Zoy, Ot A Zoy” oraz prezentacja spektaklu „Ole i Trufa”

29.09.2015 r.złożenie wniosku do Fundacji Kronenberga pn:”Rozszerzenie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie”.

30.09.2015 r.udział w konferencji kończącej projekt pn: „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”.

PAŹDZIERNIK 2015 r.

LISTOPAD 2015

15.11.2014 r. premiera Spektaklu pt: „Dziady” w Chęcinach

17.11.2015 r.udział w spotkaniu informacyjnym na temat realizacji projektów unijnych w ramach Rejonowego Programu Operacyjnego na lata 2015-2020 w województwie świętokrzyskim.

22.11.2015 r. udział w Jury III edycji „Gminne Mam Talent” w Chęcinach

28.11.2015 r. – prezentacja spektaklu „Królewskie Miasto” w czasie imprezy jubileuszowej Samorządu Chęcińskiego.

30.11.2015 r. złożenie wniosku do MKiDN pn: ”Scena Pokoleń”.

GRUDZIEŃ 2015

10.12.2015 r.złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Poddziałania 9.2.1 -Rozwój wysokiej jakości usług społecznych , pt: „Świetlica socjoterapeutyczna „Alternatywa”.

14.12.2015 r.Finał projektu pn: ”Biblioteka miejscem spotkań” w Piekoszowie realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”. Premiera spektaklu „Opowieść wigilijna”.

15 .12.2015 r.Finał Konkursu Literackiego pn: „Inspiracje Żeromskim czyli Młodzi piszą”- uroczysta Gala, wręczenie Nagród, premiera spektaklu pt: „Rozmowa z sumieniem” w wykonaniu młodzieżowego Teatru „Lazzi” zorganizowana w Domu Środowisk Twórczych – Pałac T. Zielińskiego w Kielcach . Celem Konkursu była popularyzacja twórczości młodych ludzi, wyszukiwanie nowych, młodych talentów literackich. Inspiracja Żeromskim była pretekstem do chwycenia za pióro i pisania na każdy temat, który jest bliski młodym literatom lub na który chcieliby się wypowiedzieć. Można było się odnieść do różnorodnych form literackich: wierszy, opowiadań, dzienników, bajek, dramatów, powieści, nowel. Na posiedzeniu w dniu 02.12.2015 r Jury dokonało oceny nadesłanych na Konkurs prac. Wpłynęło 43 prace, nagrodzonych zostało 8 Uczestników w dwóch kategoriach wiekowych I,II,III Nagrodę w kat. Gimnazjum, i I,II,III Nagrodę w kat. Liceum oraz Grand Prix. Wyróżnienia otrzymało 17 Uczestników. Cenne Nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski, Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka –Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Pan Jacek Wołowiec,Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, Teatr im. St. Żeromskiego. Hurtownia Artykułów Papierniczych „Malec” i wiele innych zacnych Instytucji, Firm i i Osób Prywatnych.

22. 12. 2015 r. Wigilia – uroczyste spotkanie wigilijne.

30.12.2015 r.Spotkanie Przedsylwestrowe – podsumowanie działań w 2015 r. i omówienie planów na następny rok.

W 2015 r. Fundacja Studio TM prowadziła całoroczne warsztaty teatralne, taneczne, choreograficzne dla dzieci i młodzieży z Kielc i regionu Świętokrzyskiego trzy razy w tygodniu po 4 godziny.

W 2015 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną.

-„Inspiracja Żeromskim czyli Młodzi piszą” – II edycja

– „Promocja Regionu poprzez Działania Artystyczne, udział w Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Teatralnych ” – „Wspólnie Osiągniemy Sukces” – „Nauka Moją Szansą”

Fundacja Studio TM w 2015 r. zakończyła realizację projektu pn: „Wspólnie Osiągniemy Sukces” polegającym na świadczeniu usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań, warsztatów, zajęć integracyjnych, itp. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku i w Szkole Podstawowej w Chełmcach. Projekt był realizowany od października 2013 r. do czerwca 2015 r.

Fundacja Studio TM w 2015 r. zakończyła realizację projektu pn: „Nauka Moją Szansą ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Majkowie. Projekt był realizowany w terminie od września 2014 r. do marca 2015 r.

Prezes Fundacji Studio TM

Dorota Anyż

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2014 R.

STYCZEŃ 2014 r.

03.- 26.01.2014 r. – Przygotowania do wystawy Fotografii Otworkowej pn: „Żydzi wrócili”

03-26.01.2014 r. – Próby spektaklu per formatywnego –„Przez Dolinę Cieni”

27.01.2014 r. –uroczysty wernisaż wystawy Fotografii Otworkowej pn:„ Żydzi wrócili”

27.01.2014 r. – premiera performatywnego spektaklu „Przez Dolinę Cieni.”

27-28.01.2014 r. – spektakl „Na zawsze” wg.Romy Ligockiej i Lewisa Carolla w wykonaniu Moniki Siary z Centrum Kultury w Jarosławiu.

Na wszystkie wydarzenia wstęp był wolny. Spektakl i wystawę , którą można było oglądać do połowy lutego obejrzało około 500 osób.

LUTY 2014 r.

10.02.2014 r.spotkanie z grupą z Gimnazjum Akademickiego związanej z Panem Tomaszem Glińskim i „Homopoliticus”- prezentacja spektaklu „Serenada” w wykonaniu Teatru Zbożowego –wstęp wolny i bezpłatne warsztaty teatralne pn: „Otwartość i integracja” dla młodzieży z Gimnazjum Akademickiego.

14.02.2014 r. – Walentynki z Teatrem w Willi Hueta – spektakl „Serenada z piosenkami”

MARZEC 2014 r.

05.03.2014 r. – złożenie oferty na koordynację projektu „Muzeum na Kółkach” do Muzeum Historii Żydów Polskich.

14.03.2014 r. – koncert jazzowy z Jerzym Trelą w Willi Hueta

17.03.2014r. – złożenie oferty do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego pn: „Lato w Teatrze”

13.03.2014 r. – pokaz premierowy filmu „Polowanie na Kata” w reż. Doroty Kosierkiewicz. zdj. Mateusz Śliwa; dźw. Tomasz Tamborski; muz. Paris Music; prod. TVP Kielce. Film jest rekonstrukcją procesu ścigania hitlerowskiego oprawcy Alberta Szustera, którego zbrodnie przeciwko ludności cywilnej Świętoktokrzyskiego doczekały się sprawiedliwego ale i bezwzględnego osądu. W” Polowaniu na Kata” brali udział aktorzy Teatru Zbożowego Fundacji Studio TM Fundacja studio TM zadbała o kostiumy dla aktorów Fundacji. Zdjęcia kręcono min. w skansenie w Tokarni.

27-28.03.2014 r. wyjazd na XI Młodzieżowe Zatargi z Teatrem w Bolesławcu ze spektaklem „Serenada”. Nagroda Aktorska dla Olgi Perczak za rolę Bląd w spektaklu „Serenada” Nagroda Aktorska dla Karola Biskupa za rolę Lisa w spektaklu „Serenada ”

KWIECIEŃ 2014 r.

10-11-12.03.2014 r. – udział w Będzińskich Spotkaniach Teatralnych BEST ze spektaklem „Obłęd”

Nagroda Aktorska dla Karoliny Saługi za rolę Babki Kiblowej i Pindulki w spektaklu „Obłęd”

MAJ 2014 r.

24.05.2014 r.wyjazd na Festiwal Teatralny – „Zgraja ” do Wadowic ze spektaklem „Obłęd”

25.05.2014 r.prezentacja spektaklu „Obłęd” w ramch imprezy „Dla Wszystkich Mam” w Willi Hueta.

30.05.2014 r. – XX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Oblęgorku- uczestnictwo w Jury Konkursu.

CZERWIEC 2014 r.

31.05 -01.06.2014 r.udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Za spektakl „Obłęd” zespół otrzymał Wyróżnienie.

13.06.2014 r. – premiera na scenie Teatru Zbożowego sztuki pt: ”Dziura czyli tajemnica pracowni naukowej”. Wstęp wolny.

28.06.2014 r. – premiera plenerowego widowiska pt: „Kazania Świętokrzyskie” opartego na najdawniejszych zabytkach piśmiennictwa polskiego.

LIPIEC 2014 r.

01-25.07.2014 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 warsztaty artystyczne: teatralne, taneczne, plastyczne, choreograficzne. Wstęp wolny.

SIERPIEŃ 2014 r.

04-30.08.2014 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 warsztaty artystyczne: teatralne, taneczne, plastyczne, choreograficzne. Wstęp wolny.

20.07.2014 r. – premiera filmu „Żołnierska nuta” reżyseria Dorota Kosierkiewicz. Emisja filmu w TVP Regionalna.

WRZESIEŃ 2014 r.

02-09.2014 r.zgłoszenie spektaklu pn: „Dawid Rubinowicz do udziału w II Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych organizowanym przez TVP.

13 –14.09.2014 r. – udział w IV Jarosławskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Na Dziedzińcu” ze spektaklem „Obłęd”

15.09.2014 r. złożenie oferty na realizacje projektu „Strefy kontaktu_ 2016_ Festiwal” do Wrocławskiego Teatru Współczesnego we Wrocławiu – koprodukcja

15.09.- 22.09.2014 r. – warsztaty teatralne z Teatrem Seniorów w Chmielniku – praca nad spektaklem „Bajki dla Dorosłych”.

21.09.2014 r. – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – spektakl charytatywny „Kazania Świętokrzyskie” – z udziałem Dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka oraz adeptów Teatru Zbożowego podczas uroczystych obchodów organizowanych pod Patronatem Wojewody Świętokrzyskiego w Galerii Korona.

28.09.2014 r. – udział w nagraniu w teledysku Olgi Boczar – pn: „Oda do Zieleni” w miejscowości Kapkazy.

PAŹDZIERNIK 2014 r.

14 .10.2014 r. – prezentacja na scenie Teatru Zbożowego (Baza Zbożowa ) – Dziecięcego Teatru Polonijnego „Dialog ”z Winnicy . Zaprezentowano spektakle pt: „Bajka o dwóch królestwach” – Antosia Schejbala oraz „Świat pozytywnych ” – miniatury oparte na tekstach J.Tuwima, J. Brzechwy. Zostały również przeprowadzone warsztaty teatralne integrujące młodych aktorów ukraińskich i polskich. Teatr „Dialog ” brał udział w wymianie młodzieżowej organizowanej w Kielcach w ramach projektu: Młodzi liderzy w akcji. Forum NGO „Świętokrzyskie –Podole 2014” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Polsko –ukraińska współpraca młodzieży”

18.10.2014 r. – uczestnictwo w spotkaniu rozpoczynającym pracę nad projektem adresowanym do społeczności lokalnych woj. Świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest zdiagnozowanie lokalnych zasobów ludzkich , społecznych , instytucjonalnych oraz infrastrukturalnych oraz wypracowanie prospołecznych i przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców naszego regionu. Z uwagi na rangę będą w nim uczestniczyć eksperci z najbardziej prężnych organizacji pozarządowych, aby wspólnie zdiagnozować najpoważniejsze bariery utrudniające aktywność indywidualną i postawy prospołeczne sprzyjające przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z Regionu, przedstawiciele Pallotyńskiego Instytutu statystyki Kościoła Katolickiego oraz Urzędu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

21.10.2014 r. – włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji – „Cała Polska Czyta Dzieciom” – w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr. 27 w Kielcach i Przedszkolu w Majkowie.

LISTOPAD 2014 r.

01.11.2014 r. – trzykrotna emisja dokumentu fabularyzowanego „Kazania w Podróży” wyprodukowane przez TVP INFO dla TVP HISTORIA. Teatr Zbożowy prowadzony przez Fundację Studio TM występował w tym reportażu grając spektakl plenerowy „Kazania Świętokrzyskie” w reżyserii Doroty Kosierkiewicz. Dokument był zrealizowany w związku z ekspozycją oryginałów Kazań Świętokrzyskich w klasztorze Ojców Oblatów na Św. Krzyżu.

14.11.2014 r. – dołączenie do społeczności „Stories of Polin”- „Obrazy z mojego życia- A co ja to Żyd?” – Muzeum Żydów Polskich

17.11.2014 r. – zaproszenie Fundacji Studio TM do udziału w nowej inicjatywie, jest to projekt „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”. W ramach tego projektu utworzony został związek Stowarzyszeń pod nazwą Federacja Stowarzyszeń Organizacji Pozarządowych „Horyzont”

20.11.2014 r. – Finał Konkursu Literackiego „Inspiracje Żeromskim czyli 150 tekstów na 150 Rocznicę Urodzin” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Celem Konkursu była popularyzacja twórczości młodych ludzi, wyszukiwanie nowych, młodych talentów literackich. Inspiracja Żeromskim była pretekstem do chwycenia za pióro i pisania na każdy temat, który jest bliski młodym literatom lub na który chcieliby się wypowiedzieć. Można było się odnieść do różnorodnych form literackich: wierszy, opowiadań, dzienników, bajek, dramatów, powieści, nowel. Na posiedzeniu w dniu 04.11.2014 Jury dokonało oceny nadesłanych na Konkurs prac. Wpłynęło 30 prac, nagrodzonych zostało 7 Uczestników w dwóch kategoriach wiekowych I,II,III Nagrodę w kat. Gimnazjum, i I,II,III Nagrodę w kat. Liceum oraz Grand Prix. Wyróżnienia otrzymało 8 Uczestników . Cenne Nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Kielce Pan Wojciech Lubawski, Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka –Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Pan Jacek Wołowiec, Radio Kielce, Nowa Era i wiele innych zacnych Instytucji, Firm i i Osób Prywatnych.

27.11.2014 r. – NURT – XX Festiwal Form Dokumentalnych Kielce , 24-28/11/2014 r. Emisja filmu „Polowanie na Kata ” scen. I reż. Dorota Kosierkiewicz; zdj. Mateusz Śliwa; dźw.Tomasz Tamborski; muz. Paris Music; prod. TVP Kielce. Film jest rekonstrukcją procesu ścigania hitlerowskiego oprawcy Alberta Szustera, którego zbrodnie przeciwko ludności cywilnej Świętoktokrzyskiego doczekały się sprawiedliwego ale i bezwzględnego osądu. W” Polowaniu na Kata” brali udział aktorzy Teatru Zbożowego Fundacji Studio TM. Film zdobył SREBRNY NURT 2014

Fundacja zadbała o przygotowanie aktorskie, kostiumy dla aktorów w tym filmie i o zaplecze logistyczne.

Film również zdobył nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej na festiwalu Filmowym w Białymstoku. Film „Polowanie na Kata” zakwalifikował się również na Festiwal NNW w Gdyni oraz na Festiwal Prix Circom w Chorwacji.

29.11.2014 r. – przystąpienie Fundacji Studio TM do projektu pt: „Złap się SAM – Sieć Aktywnośći Młodzieżowej”

GRUDZIEŃ 2014 r.

09.12.2014 r. – organizacja i sfinansowanie wyjazdu do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś ” w Kielcach na spektakl „Kosmiczna Sprawa’, udziału w warsztatach teatralnych, poczęstunku w „MC Donaldzie” dla 50 – osobowej grupy dzieci ze szkoły Podstawowej w Majkowie.

10.12.2014 r. – uczestnictwo w projekcie wspólnie z Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Sobkowie „Mini – Granty” Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (Europa dla Obywateli) – „Sen gimnazjalisty o Wolności”- reżyseria, scenografia, oprawa świetlna.

14.12.2014 r. – uczestnictwo w Świątecznym Przeglądzie Małych Form Teatralnych – Chęciny – gościnny Występ w spektaklu „Skrzydełka”

20. 12. 2014 r. – III Maraton Teatralny czyli Teatr w Teatrze. Na gościnnej scenie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” zaprezentowane będą trzy spektakle:

Mrówki” – reżyseria Monika Wójtowicz

To się nie może udać”- reżyseria Krzysztof Czubak

Dawid Rubinowicz” – reżyseria Dorota Anyż

Wstęp na wszystkie spektakle będzie wolny. Wydano 450 wejściówek.

22. 12. 2014 r. – Wigilia – uroczyste spotkanie wigilijne

30. 12. 2014 r. – Spotkanie Przedsylwestrowe Sylwestrowe – podsumowanie działań w 2014 r. i omówienie planów na następny rok.

W 2014 r. Fundacja Studio TM prowadziła całoroczne warsztaty teatralne, taneczne, choreograficzne dla dzieci i młodzieży z Kielc i regionu Świętokrzyskiego.

W 2014 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną.

-„Inspiracja Żeromskim czyli 150 tekstów na 150 rocznicę urodzin”

– „Promocja Regionu poprzez Działania Artystyczne, udział w Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Teatralnych ” -„Teatralny Maleniec” -„Taniec” -„Maraton Teatralny” – „Wspólnie Osiągniemy Sukces” -„Nauka Moją Szansą”

Fundacja Studio TM w 2013 r. wygrała przetarg na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań, warsztatów, zajęć integracyjnych, itp. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku i w Szkole Podstawowej w Chełmcach w ramach projektu Wspólnie Osiągniemy Sukces, który jest kontynuowany w 2014 r.

Fundacja Studio TM realizuje projekt „Nauka Moją Szansą ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn: ”Nauka Moją Szansą ” realizowaną w Szkole Podstawowej w Majkowie. Projekt będzie realizowany w terminie od września 2014 r. do marca 2015 r.

Prezes Fundacji Studio TM

Dorota Anyż

SPRAWOZADNIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2013 R.

STYCZEŃ 2013 r.

05-25.01.2013 r. – próby analityczne i sytuacyjne do performatywnego spektaklu pt. „Dzienniki Anny Frank”

26.01.2013 r. – warsztaty dla Przewodników po Wystawie „Anna Frank – historia na Dzień Dzisiejszy”

27.01.2013 r. – uroczysty wernisaż wystawy i premiera performatywnego spektaklu „Dzienniki Anny Frank”. Wystawę obejrzało około 800 osób.

27.01.2013 r. – spektakl „Dawid Rubinowicz” – wstęp wolny.

27.01-02.02.2013 r. – wystawa „Anna Frank – Historia na Dzień Dzisiejszy” – wstęp wolny. Wystawę obejrzało około 800 widzów.

LUTY 2013 r.

06.02 do 26.02.2013 r. – próby analityczne i sytuacyjne do spektaklu „Serenady”. Przygotowanie scenografii i kostiumów.

MARZEC 2013 r.

08.03.2013 r. – premiera „Serenady” Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach. Wstęp Wolny.

28.03.2013 r. – godzina 9.00, 10.45 – prezentacja spektaklu „Kopciuszek” w Szkole Podstawowej Nr. 28. Wstęp wolny.

KWIECIEŃ 2013 r.

03.04.2013 r. – prezentacja „Kopciuszka” w Przedszkolu. Wstęp Wolny.

XXXI Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne „Centrum 2013” w Łodzi – poczwórny sukces. Teatr Zbożowy prowadzony przez Fundację Studio TM otrzymał:

– Główną Nagrodę Aktorską dla Karoliny Saługi za rolę Bruny w spektaklu „Serenada”

– Wyróżnienie Aktorskie dla Karola Biskupa za rolę Lisa w Spektaklu „Serenada”

– Nagroda Kuratora Łódzkiego za Reżyserię spektaklu „Serenada”

– Wyróżnienie za Inscenizację spektaklu „Serenada”

28-30.04.2013 r. – udział w Ogólnopolskich Otwartych Spotkaniach Teatralnych „Kocioł” w Andrychowie – prezentacja spektaklu „Tymoteusz i Psiuńcio”

MAJ 2013 r.

18.05.2013 r. – premiera spektaklu „Michniów 2013” – reż. Dorota Anyż, scenografia – Mamert Tomczyk, muzyka – Antoni Górecki.

CZERWIEC 2013 r.

2,3,4,5.06.2013 r. – udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Inny” w Krośnie. Prezentacja spektaklu „Serenada”.

28.06.2013 r. Nagroda II Stopnia dla Pani Doroty Anyż za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochrony kultury za 2012 r. przyznana przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego.

LIPIEC 2013 r.

Warsztaty teatralne prowadzone autorską metodą. Próby analityczne, sytuacyjne, kostiumowe, generalna próba spektaklu „Ogłęd” wg. Jerzego Krzysztonia.

6 lipca 2013 r. – premiera „Obłędu” w Maleńcu

Warsztaty taneczne: 9-1-.07.2013 r. godz. 11.00-12.30, 12-13.07.2013 r. godz 11.00-12.30

Warsztaty Fotografii Otworkowej – 26,27,28.07.2013 r. godz. 11.00-18.00 i 30.07.2013 r. zakończenie uroczystym wernisażem w Bazie Zbożowej.

SIERPIEŃ 2013 r.

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży pn. „Akademia Kreatywności” od 5 do 9.08.2013 r. w godz. 10.00-14.00.

Warsztaty Taneczne 8-9.08.2013 r. – godz. 14.30-16.00, 12-13.08.2013 r. – godz. 12.00-13.30

WRZESIEŃ 2013 r.

03.09.2013 r. – kielecka premiera „Obłędu” – mała hala „Baza Zbożowa” – 160 osób. Wstęp wolny.

09.09.2013 r. – prezentacja spektaklu „Michniów” – Scena Teatru Zbożowego. Wstęp wolny.

13.09.2013 r. – prezentacja spektaklu „Michniów” – Scena Teatru Zbożowego. Wstęp wolny.

20.09.2013 r. – prezentacja spektaklu „Michniów” – Scena Teatru Zbożowego – Wstęp wolny.

27.09.2013 r. – Uroczysta Gala w Filharmonii Świętokrzyskiej. Fundacja Studio TM otrzymała tytuł Najlepszej Praktyki Województwa Świętokrzyskiego za projekt pn. „Teatr i Dramartyzm Najskuteczniejszą Metodą Aktywizującą Społecznie Młodzież”.

PAŹDZIERNIK 2013 r.

20.10.2013 r. – prezentacja spektaklu pt. „Objazdowy Teatr Lajzera Kutwy” podczas Spotkań z Kulturą Żydowską pn. „Tryptyk Żydowski” w Chęcinach.

25.26.10.2013 r. – udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Laboratorium Młodego Aktora” w Wodzisławiu Śląskim. Za spektakl „Obłęd” według prozy Jerzego Krzysztonia Teatr Zbożowy prowadzony przez Fundację Studio TM otrzymał Wyróżnienie.

LISTOPAD 2013 r.

06.11.2013 r. – udział Teatru Zbożowego w Jubileuszowej XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Młodych Miłośników Przyrody pn. „Przyroda moja Miłość” organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody w Kielcach. Przygotowanie spektaklu performatywnego na podstawie nagrodzonych i wyróżnionych tekstów w/w Konkursie Literackim.

09.11.2013 r. – spektakl „Obłęd” Sala Teatru Zbożowego.

15.11.2013 r. – spektakl „Legendy Świętokrzyskie: – Sala Teatru Zbożowego.

16-17.11.2013 r. – godz. 10-16 Fundacja Studio TM wspólnie ze Stowarzyszeniem Amnesty International zorganizowała dla uczniów kieleckich liceów na warsztaty „Prawa Człowieka- Prawa Uchodźców”.

Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę i świadomość na temat praw człowieka, zdobyli merytoryczne przygotowanie do uczestnictwa w akcjach AI oraz poznali podstawy technik Facylitacji Grupy.

18.11.2013 r. – uczestnictwo w międzynarodowym Forum NGO „Świętokrzyskie – Podole 2013”. Forum było zorganizowane w ramach projektu pn. „Partnerstwo Wschodnie w perspektywie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Europa-Wschód.

GRUDZIEŃ 2013 r.

6,7,6.12.2013 r. – spektakl „Tymoteusz i Psiuńcio” – konkursy Mikołajkowe w Galerii Echo

21.12.2013 r. – II Maraton Teatralny czyli Teatr w Teatrze. Na gościnnej scenie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” zaprezentowane były trzy spektakle:

– „Skrzydełka” – wg. M. Jakiel

– „Serenada” – wg. Sławomira Mrożka

– „Obłęd” – wg. Jerzego Krztsztonia

Wstęp na wszystkie spektakle był wolny. Wydano ponad 400 wejściówek.

22.12.2013 r. – Wigilia – uroczyste spotkanie wigilijne

30.12.2013 r. – Spotkanie Sylwestrowe – podsumowanie działań w 2013 r, i omówienie planów na następny rok.

W 2013 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną:

– „Taniec na Zbożowej”

– „Działania artystyczne promujące Region i Miasto”

– „Teatralny Maleniec”

– „Michniów”

– „Fotografia Otworkowa”

– „Legendy Świętokrzyskie”

W 2013 r. Fundacja Studio TM zaangażowała się charytatywnie w działania związane z nakręceniem dwóch dokumentów fabularyzowanych w reżyserii Doroty Kosierkiewicz pt. „Jeśli Bóg wybaczy” i „Na tropie kata”. Fundacja przygotowała adeptów do ról, epizodów i statystowania oraz kostiumy, w których grali w/w filmach.

Fundacja Studio TM wygrała przetarg na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań, warsztatów, zajęć integracyjnych, itp. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku oraz w Szkole Podstawowej w Chełmcach w ramach projektu „Wspólnie osiągniemy sukces”.

W ciągu roku Fundacja Studio TM prowadziła przez cztery dni w tygodniu warsztaty artystyczne po 3 godziny dziennie, które przez 48 tygodni dają w sumie 576 godzin zegarowych. Powstały cztery zespoły teatralne, z którymi będą kontynuowane zajęcia w następnym roku.

Prezes Fundacji Studio TM

Dorota Anyż

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2012 R.

STYCZEŃ 2012 r.

23.01.2012 r. – Konsultacje Teatralne- Przedszkole Nr. 30. Kielce ul. Wielkopolska

27.01.2012 r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu- spektakl „Dawid Rubinowicz”- 300 widzów

28.01.2012 r. – „Dawid Rubinowicz ”- 160 widzów

LUTY 2012 r.

Ferie zimowe – Warsztaty scenopisarskie

Ferie zimowe –Warsztaty teatralne

MARZEC 2012 r.

10,11.03.2012 r. – XII Poznański Festiwal Teatralny ”Marcinek 2012”- Wyróżnienie „Za Podejmowanie Trudnych Tematów”

KWIECIEŃ 2012 r.

19 –22.04.2012 r. – XXX Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych „Centrum 2012” w Łodzi. Spektakl „Dawid Rubinowicz” w reż. Doroty Anyż otrzymał – III Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29.04.2012 r. – prezentacja nagrodzonego spektaklu „Dawid Rubinowicz” w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi.

MAJ 2012 r.

24.05.2012 r. – Dzień Fundacji w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach –spektakl „Dawid Rubinowicz” oraz warsztaty teatralne. Wystawa i wernisaż połączony z koncertem Piotra Resteckiego- wirtuoza gitary.

28-31.05.2012 r. – Festiwal Teatralny – „Inny Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych”

CZERWIEC 2012 r.

17.06.2012 r. – Spotkania z Kulturą Żydowska – Świętokrzyski Sztetl – premiera spektaklu „Objazdowy Teatr Lajzera Kutwy” reż. Dorota Anyż

21.06.2012 r. – Premiera spektaklu –„Madej”- reż. Dorota Anyż – spektakl integrujący dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka .

LIPIEC 2012 r.

09-13.07.2012 r. – Warsztaty Taneczne, Warsztaty Plastyczne, Warsztaty Rysunku Modowego (Żurnalowego)

23-27.07.2012 r. – Warsztaty Taneczne. Warsztaty Plastyczne, Warsztaty Rysunku Modowego (Żurnalowego)

SIERPIEŃ 2012 r.

24.08.2012 r. – Wernisaż Prac –Efekty Warsztatów Plastycznych i Rysunku Modowego (Żurnalowego), organizacyjne spotkanie sezonowe.

WRZESIEŃ 2012 r.

14-16.09.2012 r. Festiwal Kultury Żydowskiej – „Tryptyk Żydowski” w Chęcinach

14.09.2012 r. – prezentacja spektaklu „Dawid Rubinowicz”

16.09.2012 r. – prezentacja premierowego spektaklu „Tymoteusz”

21.09.2012 r. – Festiwal Pamięci – Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – premiera „Ostatniej selekcji”- reż. Dorota Anyż

25.09.2012 r. – godz.10.00 – spektakl „Ostatnia selekcja” spektakl dla gimnazjalistów -200 widzów

25.09.2012 r. – 12.00 spektakl „Ostatnia selekcji” spektakl dla licealistów i studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej – 150 widzów

26.09.2012 r. – IV Dni Dawida Rubinowicza w Starachowicach – sympozjum naukowe „Powojenne losy Żydów -Żydzi w PRL-u” wykład doktoranta Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Bartłomieja Kapicy.

Spektakl „Dawid Rubinowicz”

Degustacja potraw żydowskich

PAŹDZIERNIK 2012 r.

14.10.2012 r. – spektakl „Ostatnia Selekcja” grana dla specyficznych Widzów ze Stanów Zjednoczonych. Była to jedna z ocalałych bohaterek spektaklu: Rachela Szachter – siostra Gołdy Szachter Kalib autorki Książki „Z Bodzentyna do Auschwitz i Bergen-Belsen” oraz Syn jedynego ocalałego z rodu Szachterów mężczyzny Wujka Lejbusia, który przyjechał z żoną i własnym synem. Przyjechały też wnuczki i wnukowie ocalałych sióstr.

28.10.2012 r. – Fundacja Studio TM w Galerii Echo – prezentacja trzech spektakli: „Kopciuszka”, „Tymoteusza”, „Legendy o Rycerzu Mszczuju”.

LISTOPAD 2012 r.

16.11.2012 r. – Międzynarodowy Projekt HEEP – warsztaty i spektakl – Gimnazjum w Sobkowie. Prezentacja spektaklu „Dawid Rubinowicz” podczas wystawy Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy. Opowieść współczesna.

24.11.2012 r. – Teatr w Teatrze czyli Maraton Teatralny – Fundacja Studio TM Mieszkańcom Miasta. Cztery spektakle prezentowane w Teatrze obejrzało w sumie 600 widzów. Wstęp był wolny.

GRUDZIEŃ 2012 r.

Wystawa Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy przygotowania do Wystawy przeznaczonej dla młodzieży szkolnej, studenckiej i wszystkich mieszkańców Kielc i regionu.

Fundacja Studio TM prowadziła całoroczne warsztaty teatralne i animacyjne dla kilku grup wiekowych, których efekty prac były prezentowane publicznie.

Fundacja Studio TM w 2012 r. rozpoczęła współpracę z Zespołem Placówek Opiekuńczych „Dobra Chata” w Kielcach, obejmując mecenatem artystycznym dzieci i młodzież z tej placówki zapraszając ich na warsztaty i spektakle organizowane przez Fundacje Studio TM.

Fundacja Studio TM przygotowała i złożyła projekty do następujących instytucji ubiegając się o środki na realizację działań: Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TVP – Reklama Dzieciom, ”Równać Szanse”, Fundacji Batorego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Prezes Fundacja Studio TM

Dorota Anyż

SPRAWOZADNIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2011 R.

STYCZEŃ 2011 r.

Próby wznowione do spektaklu „Dawid Rubinowicz” w reżyserii Doroty Anyż.

Prezentacja spektaklu „Dawid Rubinowicz” w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście w trakcie imprezy współorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dawida Rubinowicza i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – „Pamiętnik Dawida Rubinowicza – reszta nie jest milczeniem” związanej z podsumowaniem konkursu na dalszy ciąg Pamiętnika Dawida.

LUTY 2011 r.

Warsztaty w czasie ferii zimowych – Warsztaty Teatralne „Teatr Zbożowy” i Warsztaty Plastyczne.

Organizacja dla uczestników warsztatów prowadzonych przez Fundację zabawy walentynkowej.

Próba do musicalu „Myself” – w reżyserii Michała Olszewskiego, scenariusz Monika Taszłow.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych.

Zajęcia dla wszystkich /każdy poniedziałek /- prowadzą Mistrzowie Kompetencji

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każda środa

 2. Średnia 12-16 lat – Dorota Anyż / każdy czwartek

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy wtorek

 4. Zajęcia taneczne – prowadzone przez Antoniego Anyża

MARZEC 2011 r.

Akademia Teatralna – zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich / każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każda środa

 2. Średnia 12-16 lat – Dorota Anyż / każdy czwartek

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy wtorek

KWIECIEŃ 2011 r.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich / każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każda środa

 2. Średnia 12-16 lat – Dorota Anyż / każdy czwartek

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy wtorek

Premiera spektaklu „Stópklatka” na podstawie „Historii Gombrowicza w reżyserii Ewy Lubacz”, z muzyką Filipa Gołdy – 2 spektakle.

MAJ 2011 r.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich / każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każda środa

 2. Średnia 12-16 lat – Dorota Anyż / każdy czwartek

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy czwartek

 4. Warsztaty literackie – próba tworzenia scenariusza teatralnego – „Nic śmiesznego” – Michał Olszewski

Próba generalna „Myself” – 4 godz.

Premiera „Myself” – 2 spektakle

CZERWIEC 2011 r.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich / każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każdy wtorek

 2. Średnia 12-16 lat – Dorota Anyż / każda środa

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy czwartek

Premiera „Tymoteusza i Psiuńcio” oraz zorganizowanie spotkania aktorów z widzami.

Uroczyste zakończenie sezonu teatralnego w Fundacji Studio TM

LIPIEC 2011 r.

Warsztaty artystyczne współfinansowane przez Urząd Miasta Kielce.

Warsztaty Rysunku i Ilustracji Mody, Warsztaty Taneczne.

Warsztaty taneczne i rytmiczne – prowadził tancerz zespołu Fresh Stuff – Antoni Anyż

SIERPIEŃ 2011 r.

Wernisaż i uroczyste zamknięcie warsztatów

Warsztaty taneczne i rytmiczne – prowadził tancerz zespołu Fresh Stuff – Antoni Anyż

WRZESIEŃ 2011 r.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich /każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każda środa

 2. Średnia 14-16 lat – Dorota Anyż / każdy czwartek

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy wtorek

Prezentacja oferty artystyczno-edukacyjnej Fundacji na „Targach czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych” w Galerii Echo – pokazy warsztatów, etiud, spektakli.

PAŹDZIERNIK 2011 r.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich / każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każdy wtorek

 2. Średnia 12-16 lat Dorota Anyż / każda środa

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy czwartek

Próby do spektaklu „Przed Burzą” z młodzieżą licealną z I LO im. S. Żeromskiego – każdy wtorek, piątek, niedziele – Dorota i Artur Anyżowie.

Próby do spektaklu „O Medyku i Feliksie co był Śmierci chrześniakiem” – każdy piątek.

LISTOPAD 2011 r.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich / każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każda środa

 2. Średnia 12-16 lat – Dorota Anyż / każdy czwartek

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy wtorek

Wolontariat dla Tolerancji” – Udział w Grze Miejskiej w ramach VII Międzynarodowego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich. Kielce, Polska 12-16 listopada 2011 r.

Próby do spektaklu „Przed Burzą” z młodzieżą licealną z I LO im. S. Żeromskiego – każdy wtorek, piątek, niedziele – Dorota i Artur Anyżowie.

Próby do spektaklu „O Medyku Feliksie co był Śmierci chrześniakiem” – każdy piątek.

Andrzejki” – organizacja i przygotowanie imprezy andrzejkowej dla uczestników warsztatów prowadzonych przez Fundację Studio TM.

GRUDZIEŃ 2011 r.

Akademia Teatralna zajęcia dla trzech grup wiekowych

Zajęcia dla wszystkich / każdy poniedziałek

 1. Maluchy 7-12 lat – Ewa Lubacz / każda środa

 2. Średnia 12-16 lat – Dorota Anyż / każdy czwartek

 3. Starsza ponad 16 lat i studenci – Michał Olszewski / każdy wtorek

Próby do spektaklu „Przed Burzą” z młodzieżą licealną z I LO im. S. Żeromskiego – każdy wtorek, piątek, niedziela – Dorota i Artur Anyżowie.

Premiera spektaklu „Przed Burzą” – „Dom Kultury Zameczek”.

Próby do spektaklu „O Medyku Feliksie co był Śmierci chrześniakiem” – każdy piątek.

Wigilia dla wolontariuszy Fundacji, uczestników warsztatów oraz gości.

Prezes Fundacji Studio TM

Dorota Anyż

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2010 R.

STYCZEŃ 2010 r.

Warsztaty teatralne – „Drama dla dzieci i młodzieży” – w każdy poniedziałek 17-10, w każdy wtorek od 17-20.

Próby do spektaklu „Balladyna” wg. J. Słowackiego

LUTY 2010 r.

Warsztaty teatralne – „Drama dla dzieci i młodzieży” – w każdy poniedziałek i wtorek od 17 do 20.

Próby do spektaklu „Balladyna” wg J. Słowackiego

MARZEC 2011 r.

Warsztaty teatralne – „Drama dla dzieci i młodzieży” – w każdy poniedziałek i wtorek od 17 do 20.

Próby do spektaklu „Balladyna” wg J. Słowackiego

Próby wznowione do spektaklu „Ostatnia Selekcja” – spektakl wystawiony w Centrum Targowym Kielce w trakcie VII Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów 2010. Przygotowanie seminarium dla dyrektorów, nauczycieli i widzów na temat: Teatr w służbie historii – jak uczyć historii najnowszej, rozwijając kompetencje kluczowe uczniów (kompetencje: świadomość i ekspresja kulturalna, społeczne i obywatelskie).

KWIECIEŃ 2010 r.

Warsztaty teatralne – „Drama dla dzieci i młodzieży” – w każdy poniedziałek i wtorek od 17 do 20.

Próby do spektaklu „Balladyna” wg J. Słowackiego

MAJ 2010 r.

Spotkanie z dziećmi z Rodzinnego Domu Dziecka z Miąsowej, oprowadzenie po teatrze „Kubuś” i prezentacja lelek teatralnych oraz przeprowadzenie warsztatów teatralnych w warunkach sceny zaciemnionej.

CZERWIEC 2010 r.

Warsztaty teatralne – „Drama dla dzieci i młodzieży” – w każdy poniedziałek i wtorek od 17 do 20.

Próby do spektaklu „Balladyna” wg J. Słowackiego.

Współorganizacja i prowadzenie zabawy plenerowej dla dzieci z RDD w Miąsowej oraz zaproszonych dzieci ze szkoły podstawowej. Premiera spektaklu „Skrzydełka” – gry, zabawy, tańce, konkursy, wspólne biesiadowanie w dniu 11.06.2010 r.

Próba generalna „Balladyny” – 14.06.2010 r.

Premiera „Balladyny” – 15.06. 2010 r. oraz organizacja spotkania popremierowego.

Uroczyste zakończenie sezonu artystycznego.

LIPIEC 2010 r.

Warsztaty muzyczne z Piotrem Resteckim – wirtuozem gitary oraz warsztaty teatralne z Dorotą Anyż przygotowujące do spektaklu „Trzy Kultury”.

Próby do spektaklu „Trzy Kultury”.

SIERPIEŃ 2010 r.

Warsztaty muzyczne z Piotrem Resteckim – wirtuozem gitary oraz warsztaty teatralne z Dorotą Anyż przygotowujące do spektaklu „Trzy Kultury”.

Próby do spektaklu „Trzy Kultury”.

WRZESIEŃ 2010 r.

W trakcie III Dni Dawida Rubinowicza przygotowanie warsztatów dla nauczycieli w trakcie Kongresu Nauczycielskiego oraz prezentacja spektaklu „Bolero”. Próba generalna spektaklu „Trzy Kultury” – 03.09.2010 r.

Premiera spektaklu muzycznego „Trzy Kultury”

Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o Świętokrzyską Nagrodę Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego działalności Pani Krystyny Nowakowskiej – Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”. Wniosek rozpatrzony pozytywnie – P. Krystyna Nowakowska otrzymała nagrodę II Stopnia.

PAŹDZIERNIK 2010 r.

Udział w przygotowaniach premiery widowiska Teatru Formy – „Michniów 2010” w trakcie uroczystych obchodów 100-lecia urodzin majora Mariana Świderskiego ps. „Dzik” oraz promocja książki pt. „Wśród lasów, wertepów…”

Udział w przygotowaniach do wystawienia spektaklu „Trzy Kultury” w Chęcinach.

LISTOPAD 2010 r.

Próby do spektaklu „Mgła”

Próba generalna spektaklu „Mgła” – 25.11.2010 r.

Premiera spektaklu „Mgła” – 26.11.2010 r.

Organizacja i przygotowanie imprezy andrzejkowej dla uczestników warsztatów prowadzonych przez Fundację Studio TM.

GRUDZIEŃ 2010 r.

Spotkanie Mikołajkowe dla wszystkich chętnych uczestników warsztatów i zaproszonych gości.

Spektakl „Mgła” – wstęp wolny.

Próby do „Tymoteusza”.

Wigilijne spotkanie dla uczestników warsztatów, gości, sympatyków Fundacji.

Prezes Fundacji Studio TM

Dorota Anyż

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI STUDIO TM ZA 2009 R.

MAJ/CZERWIEC 2009 r.

Warsztaty literackie: Adaptacja książki „Z Bodzentyna przez Auschwitz do Bergen-Belsen” – tworzenie scenariusza teatralnego. W warsztatach uczestniczyło 20 osób.

LIPIEC/SIERPIEŃ 2009 r.

Warsztaty teatralne oraz próby do spektaklu „Ostatnia selekcja”. Rezultatem była prapremiera przygotowywanego spektaklu, która odbyła się w sierpniu 2009 roku w Bazie Zbożowej. W warsztatach oraz spektaklu uczestniczyło 20 osób

SIERPIEŃ 2009 r.

Warsztaty teatralne odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury w Skarżysku-Kamiennej, w których uczestniczyło 20 osób. W rezultacie warsztatów powstał spektakl „Kazania Świętokrzyskie”.

Warsztaty dla młodzieży z Gimnazjum Nr 6 w Kielcach, dzięki którym przygotowano premierę spektaklu „Rocznik 1993”. W warsztatach uczestniczyło 25 osób.